Stručni tim

Naš tim stručnjaka

Srećkolino 1

Maja Đuknić

direktor,dipl. defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

Jasmina Markeljić

defektolog-vaspitač

Ana Đukić

diplomirani vaspitač

Ivan Jovanović

strukovni vaspitač

Bojana Veličković

diplomirani vaspitač

Marija Buna

diplomirani vaspitač

Nevena Spasojević

master vaspitač

Srećkolino 2

Jovana Živković

medicinska sestra vaspitač

Marina Milutinović

glavni vaspitač

Dragana Tešanović

medicinska sestra

Sanja Stanojević

medicinska sestra vaspitač

Ivana Ilić

diplomirani vaspitač

Jasmina Ćirić

diplomirani vaspitač

Milica Ranković

diplomirani vaspitač

Milijana Šljivovac

diplomirani vaspitač

Nastasija Srećković

diplomirani vaspitač